Katedra

Katedra Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej (K1) prowadzi badania naukowe i działalność dydaktyczną w zakresie następujących kierunków naukowych:

 • budowa i eksploatacja maszyn
 • energetyka
 • automatyka i robotyka
 • inżynieria chemiczna
 • mechanika
 • elektronika

w zakresie następujących specjalności:

 • inżynierii kriogenicznej i nadprzewodnictwa, chłodnictwa
 • inżynierii lotniczej (aerodynamika, mechanika i dynamika lotu, sterowanie statków powietrznych, awionika, lotnicze urządzenia treningowe, diagnostyka lotnicza i eksploatacja statków powietrznych)
 • automatyki przemysłowej
 • inżynierii i aparatury procesowej
 • fizyki niskich temperatur
 • elektrowni wiatrowych
 • elektrostatyk
 • metrologii
 • mechaniki płynów
 • termoenergetyki
 • konstrukcji i eksploatacji maszyn

Działalność naukowo-badawcza Katedry skupiona jest w zakresie:

 • Kriogeniki
 • Inżynierii lotniczej
 • Inżynierii chemicznej i procesowej
 • Automatyki

Katedra kształci kadrę naukową – w Katedrze prowadzone są prace dyplomowe stopnia inżynierskiego i magisterskiego, jak również prace doktorskie głównie z dziedziny Chłodnictwa i Kriogeniki, Inżynierii Lotniczej, Inżynierii Procesowej.

Katedra prowadzi działalność dydaktyczną na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunkach Mechanika i budowa maszyn, Energetyka.

Współpraca z instytucjami zagranicznymi i krajowymi – Katedra prowadzi współpracę z instytucjami krajowymi oraz międzynarodowymi. Realizuje prace badawcze, wdrożeniowe i usługowe. Katedra jest również zaangażowana w prowadzenie kursu „The European Cryogenics Course” we współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie oraz Politechniką w Trondheim.