Rozwój

Katedra Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej, od momentu powstania w 2014 roku, skupia oraz koordynuje pracą najlepszych specjalistów w dziedzinie kriogeniki, inżynierii lotniczej i inżynierii procesowej. Kierownictwo Katedry K1 silnie stawia na rozwój zarówno obecnej kadry naukowo-dydaktycznej, jak również młodych naukowców, mogących stać się, w niedalekiej przyszłości, elitą polskiej nauki.

Pracownicy Katedry K1, którzy uzyskali tytuł doktora habilitowanego:

 • dr hab. inż. Zbigniew Rogala w dniu 22.06.2022 r. złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Zbigniew Rogala wskazał Radę Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Postępowanie habilitacyjne wszczęte zostało ze względu na bogaty dorobek naukowy doktora oraz jego kompetencje w temacie: “Badania eksperymentalne i modelowanie procesów skraplania, rekondensacji, regazyfikacji i odzysku egzergii LNG”.
  Data nadania stopnia doktora habilitowanego: 23 lutego 2023 r.
 • dr hab. inż. Demis Pandelidis w dniu 04.03.2021 r. złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Demis Pandelidis wskazał Radę Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Postępowanie habilitacyjne wszczęte zostało ze względu na szczególnie bogaty dorobek naukowy doktora oraz jego kompetencje związane z tematem wykorzystania zjawiska parowania wody oraz nierównowagi termodynamicznej powietrza atmosferycznego jako odnawialnego źródła energii aplikacjach energochłonnych.
  Data nadania stopnia doktora habilitowanego: 12 stycznia 2022 r.
 • dr hab. inż. Jarosław Poliński w dniu 26.04.2019 r. złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie naukowej inżynieria mechaniczna. Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Jarosław Poliński wskazał Radę Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Postępowanie habilitacyjne wszczęte zostało ze względu na szczególnie bogaty dorobek naukowy doktora oraz jego kompetencje związane z zagadnieniami cieplno-przepływowymi związanymi z kriostatowaniem magnesów nadprzewodnikowych.
  Data nadania stopnia doktora habilitowanego: 18 lipca 2020 r.
 • dr hab. inż. Ziemowit Malecha w dniu 01.12.2016 r. złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Ziemowit Malecha wskazał Radę Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Postępowanie habilitacyjne wszczęte zostało ze względu na szczególnie bogaty dorobek naukowy doktora oraz jego kompetencje w temacie niestandardowego modelowania numerycznego złożonych systemów transportu ciepła i masy.
  Data nadania stopnia doktora habilitowanego: 18 października 2017 r.

Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskali następujący doktoranci Katedry K1:

 • dr inż. Paweł Dorosz
  Tytuł pracy: “Badanie procesów zachodzących w chłodziarkach Joule’a-Thomsona wykorzystujących mieszaniny gazów jako czynnik roboczy.
  Promotor: prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski
  Promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka Piotrowska
  Data nadania stopnia doktora nauk technicznych: 19 grudnia 2020 r.
 • dr inż. Valentina Venturi
  Tytuł pracy: “Thermodynamic and technological optimization of complex insulation systems.
  Promotor: prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski
  Data nadania stopnia doktora nauk technicznych: 6 maja 2020 r.
 • dr inż. Jakub Niechciał
  Tytuł pracy: “Separacja 3He z ciekłego 4He w oparciu o efekt termomechaniczny.
  Promotor: dr hab. Wojciech Kempiński, prof. IFM PAN
  Promotor pomocniczy: dr inż. Jarosław Poliński
  Data nadania stopnia doktora nauk technicznych: 30 września 2019 r.
 • dr inż. Piotr Pyrka
  Tytuł pracy: “Badania i optymalizacja pracy trójzłożowej chłodziarki adsorpcyjnej w układzie trigeneracji.
  Promotor: prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski
  Data nadania stopnia doktora nauk technicznych: 26 września 2019 r.
 • dr inż. Paweł Duda
  Tytuł pracy: “Termo-Hydrauliczno-Mechaniczna optymalizacja konstrukcji rurociągów do przesyłu wybranych płynów kriogenicznych.
  Promotor: prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski
  Data nadania stopnia doktora nauk technicznych: 10 stycznia 2018 r.
 • dr inż. Łukasz Tomków
  Tytuł pracy: “Numerical modeling of superconducting components applied in the devices for high energy phisics.
  Promotor: dr hab. inż. Marian Ciszek, prof. PWr
  Data nadania stopnia doktora nauk technicznych: 5 lipca 2017 r.
 • dr inż. Piotr Bogdan
  Tytuł pracy: “Degradacja własności cieplnych, mechanicznych i elektrycznych izolacji kabli i cewek nadprzewodnikowych magnesów stosowanych w akceleratorach.
  Promotor: prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski
  Data nadania stopnia doktora nauk technicznych: 10 maja 2017 r.
 • dr inż. Eliza Roszak
  Tytuł pracy: “Badanie procesu adsorpcji metanu w skojarzeniu z gazyfikacją LNG.
  Promotor: prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski
  Data nadania stopnia doktora nauk technicznych: 10 maja 2017 r.
 • dr inż. Maciej Grabowski
  Tytuł pracy: “Modelowanie stanów awaryjnych systemu kriogenicznego reaktora termonuklearnego.
  Promotor: prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski
  Data nadania stopnia doktora nauk technicznych: 4 lipca 2016 r.
 • dr inż. Piotr Felisiak
  Tytuł pracy: “Sterowanie statkiem kosmicznym dla zagadnienia manewru spotkania na orbicie eliptycznej.
  Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Sibilski
  Promotor pomocniczy: dr inż. Wiesław Wróblewski
  Data nadania stopnia doktora nauk technicznych: 20 stycznia 2016 r.
 • dr inż. Tomasz Banaszkiewicz
  Tytuł pracy: “Procesy adsorpcji w technologii separacji powietrza atmosferycznego.
  Promotor: prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski
  Data nadania stopnia doktora nauk technicznych: 13 stycznia 2016 r.