Władze

Kierownik Katedry:
prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski
Doświadczenie zarządcze
Biografia
Profesor Maciej Chorowski w mediach
pok. 224; bud. C-6
e-mail: maciej.chorowski@pwr.edu.pl
tel. 71 320 36 97
tel. 71 320 37 72

Zastępcy Kierownika Katedry:
dr hab. inż. Krzysztof Tomczuk, prof. Uczelni
pok. 101; bud. C-6
e-mail: krzysztof.tomczuk@pwr.edu.pl
tel. 71 320 23 48

dr inż. Katarzyna Strzelecka
pok. 201; bud. C-6
e-mail: katarzyna.strzelecka@pwr.edu.pl
tel. 71 320 40 19