Lista projektów krajowych

Od 2004 roku pracownicy Katedry Kriogeniki i Inżynierii Lotniczej brali udział w realizacji wielu projektów krajowych.

Lista projektów trwających
Tytuł projektu
Nr projektu/
kwalifikacja prac
Termin
realizacji
Instytucja
finansująca
Wartość umowy Kierownik projektu
LIDER XII
“Niskoenergetyczny dwustopniowy system klimatyzacyjny wykorzystujący strefowe wymienniki wyparne”
Nr wniosku o dofinansowanie: 0151/L-12/2020
Nr naboru: Lider XII
Badawcza
2022.10.01
2025.10.01
NCBiR 1 498 750,00 zł mgr. inż. Anna Pacak
Lista projektów zakończonych
Tytuł projektu
Nr projektu/
kwalifikacja prac
Termin
realizacji
Instytucja
finansująca
Wartość umowy Kierownik projektu
“PolFEL – Polski Laser na Swobodnych Elektronach” POIR.04.02.00-00-B002/18-01 Zlec.11ZI/0003/18
Badawcza
2018.12
2022.12
NCBJ 756 000,00 zł Prof. M. Chorowski
“Optymalizacja systemów LNG zasilających napędy w gaz ziemny” Zlec.42IR/0003/17
Przemysłowa
2017.07.03
2022.07.01
RLS 3 400 000,00 zł Dr inż. M. Stanclik
LIDER X
„Wysokoefektywna  jednostka wentylacyjno – klimatyzacyjna”
Zlec.013L/0002/20
Badawcza
2020.01.01
2022.12.31
NCBiR 1 477 500,00 zł Dr inż. D. Pandelidis
„Wykonanie projektu hermetycznego układu gazowego do cyrkulacji mieszaniny CO2/Ar” Zlec.42IR/0010/18
Przemysłowa
2018.06.15
2019.02.28
TECHTRA 30 000,00 zł Dr inż. T. Banaszkiewicz
„Opracowanie założeń technologicznych instalacji oczyszczania ścieków MOGG” Zlec.4001/0040/18
Przemysłowa
2018.07.11
2019.07.30
KGHM 198 200,00 zł Dr inż. J. Szymków
Dr inż. J. Szpaczyński
Badanie i modelowanie zjawisk elektrycznych i mechanicznych w węźle tarcia Zlec.b02NO/0014/17 2017.02.20
2020.02.19
NCN 1 812 770,00 zł Prof. J. Gajewski
Dr inż. M. Głogowski
„Model termo-mechaniczny i projekt techniczny zbiornika do przechowywania skroplonego gazu ziemnego do napędu silników okrętowych” Zlec.600231/K0901
Przemysłowa
2013.10
2015.04
FUO Rumia 175 000,00 zł Prof. M. Chorowski
„Opracowanie koncepcji oraz projektu technicznego instalacji tankowania i zgazyfikowania skroplonego gazu ziemnego do napędu silników okrętowych” Zlec.600248/K0901
Przemysłowa
2013.10
2014.10
FUO Rumia 132 570,00 zł Prof. M. Chorowski
„Pozyskiwanie izotopu 3He z ciekłego 4He”
Nr umowy: INNOTECH-K1/IN1/11/159127/NCBR/12
Akronim: PIHe3
INNOTECH
Zlec.IN0061/I2201
Badawcza
2012.08.02
31.07.2014
NCBiR 750 000,00 zł Prof. M. Chorowski
Pomiary zależności temperaturowej oporu elektrycznego próbek taśm w zakresie temperatur 4.2 K-300 K 600224/I2201 2013.04.15
2013.07.08
Narodowe Centrum Badan Jadrowych 32 000,00 zł Prof. M. Chorowski
System Energetyczny oparty na trigeneracji (EDF) 600217/K0901 2012.10.30
2015.10.30
Konsorcjum Polskich Uczelni reprezentowany przez W-9 1 007 477,00 zł Prof. M. Chorowski
Prace badawczo-rozwojowe realizowane w ramach współpracy po-między EDF Polska CUW a Konsorcjum Polskich Uczelni w latach 2012-2015 600064/K0901 2012.06.04
2016.12.31
EDF Polska Sp. z o.o. 4 254 395,00 zł Prof. M. Chorowski
Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Zlec. 3S0028/W0900 2010.05.14
2015.04.30
NCBiR
(Lider – Politechnika Częstochowska)
10 070 915,00 zł Prof. M. Chorowski
Prace badawczo-rozwojowe realizowane w ramach współpracy pomiędzy EDF R&D – EDF Polska – Konsorcjum polskich uczelni w latach 2009-2010 600057/W0900 2009.11.27
2012.06.30
EDF Polska Sp. z o.o. 1 315 908,00 zł Prof. M. Chorowski
Analiza techniczna oraz wstępna analiza ekonomiczna rozbudowy systemu klimatyzacji centralnej szybu R-IX O/ZG Rudna wraz z oceną oddziaływania na system energetyczny i cieplny KGHM 600149/I2201 2010.01.04
2010.04.23
KGHM Polska Miedź S.A. Lubin 80 000,00 zł Prof. M. Chorowski
Prace badawczo-rozwojowe realizowane w ramach współpracy pomiędzy EDF R&D – EDF Polska – Konsorcjum Polskich Uczelni 600026/W0900 2008.07.04
2010.07.31
EDF Polska Sp. z o.o. 322 944,00 zł Prof. M. Chorowski
Wykonanie projektu wykonawczego węzła chłodniczego w oparciu o agregat absorpcyjny zasilany parą technologiczną dla budynku A 600101/I2201 2008.04.15
2008.05.21
Zespół Elektrowni Wrocławskich KOGENERACJA 85 000,00 zł Prof. M. Chorowski
Wykonanie koncepcji pilotażowej instalacji chłodniczej realizowanej w oparciu o agregat absorpcyjny dla budynków D2,A.B1,B2 na terenie KOGENERACJI S.A. 600088/I2201 2007.11.09
2007.12.10
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 50 000,00 zł Prof. M. Chorowski
Zakup aparatury do Laboratorium badań procesów cieplnych i atestacji materiałów oraz urządzeń w niskich temperaturach 340012/W0900 2007.02.06
2008.02.15
MNiSW 935 000,00 zł Prof. M. Chorowski
Prace badawczo-rozwojowe realizowane w ramach współpracy pomiędzy EDF R&D – EDF Polska-Konsorcjum Polskich Uczelni w latach 2006-2007 600019/I2000 2007.01.03
2008.06.30
EDF Polska Sp. z o.o. 1 254 782,00 zł Prof. M. Chorowski
Prace badawczo-rozwojowe realizowane w ramach współpracy pomiędzy EDF R&D-EDF Polska- Konsorcjum polskich uczelni 310026/W0900 2005.05.05
2006.12.10
EDF Polska Sp. z o.o. 1 259 622,00 zł Prof. M. Chorowski
Weryfikacja koncepcji ograniczenia emisji SO2 w Elektrociepłowni Kraków poprzez spalanie węgli o obniżonej zawartości siarki 302113/I2000 2004.12.10
2005.04.30
Elektrociepłownia “KRAKÓW” S.A. 149 000,00 zł Prof. M. Chorowski
Koordynacja Konsorcjum Polskich Uczelni w ramach współpracy z EDF R&D 452009/W0900 2004.10.26
2005.10.25
EDF R&D 50 000,00 zł Prof. M. Chorowski