Propozycje tematów prac doktorskich

dr hab. inż. Krzysztof Tomczuk
  1. Projekt i budowa przetwornika fali tętna krwi z czujnikiem pneumatycznym.

W ramach pracy przewidziano optymalizację konstrukcji istniejącego prototypu pneumatycznego czujnika fali tętna krwi pod kątem jego zastosowania do bezinwazyjnego pomiaru wartości średniej ciśnienia krwi w tętnicy – opracowanie modelu matematycznego czujnika, dobór optymalnych parametrów, badania symulacyjne, budowę prototypu czujnika i stanowiska do badań doświadczalnych, badania weryfikacyjne laboratoryjne i kliniczne.

Mile widziane umiejętności i doświadczenie Kandydata: modelowanie matematyczne obiektów fizycznych, projektowanie układów mechatronicznych

  1. Opracowanie i wdrożenie nowej metody wzorcowania przyrządu do pomiaru fali tętna krwi z czujnikiem pneumatycznym.

Projekt polega na przedstawieniu alternatywnej metody autokalibracji czujnika ciśnienia w pomiarach parametrów fali tętna krwi (w odniesieniu do metody mankietowej). Założeniem jest wyeliminowanie powszechnie stosowanego w pomiarach bezinwazyjnych mankietu na rzecz pneumatycznego przyrządu dotykowego ze wzmacniaczem typu dysza-przysłona. W ramach pracy przewidziano m.in. opracowanie nowej metody opartej na pomiarze wartości średniej ciśnienia tętna, implementację sprzętową i programową oraz badania laboratoryjne i kliniczne na pacjentach.

Mile widziane umiejętności i doświadczenie Kandydata: projektowanie układów elektronicznych i automatyki, podstawy programowania, podstawowa wiedza z inżynierii biomedycznej.

  1. Opracowanie i wdrożenie metody transformacji przebiegu radialnego fali tętna krwi na aortalny.

Przedmiotem badań i wdrożenia jest bezinwazyjny przyrząd do pomiaru fali tętna krwi z czujnikiem pneumatycznym. W ramach pracy przewidziano: przeprowadzenie serii badań porównawczych w warunkach klinicznych (jednoczesnej rejestracji fali aortalnej monitorem szpitalnym oraz radialnej/szyjnej fali tętna przyrządem z czujnikiem pneumatycznym), opracowanie tzw. funkcji przejścia do transformacji fali radialnej/szyjnej na falę aortalną, implementację programową metody oraz weryfikację w warunkach klinicznych.

Mile widziane umiejętności i doświadczenie Kandydata: projektowanie układów elektronicznych i automatyki, podstawy programowania, podstawowa wiedza z inżynierii biomedycznej.

  1. Wzorcowanie przyrządu do pomiaru fali tętna krwi na podstawie modelu matematycznego nadgarstka

 Działalność dodatkowa:

Niezależnie od prac badawczych związanych z postępami pracy doktorskiej, doktorant będzie miał możliwość uczestniczenia w projektach realizowanych przez Katedrę (granty i współpraca z zagranicznymi lub krajowymi jednostkami badawczymi).