Aktualności

Integracja funkcjonalna systemu kriogenicznego CDS z akceleratorem ESS. Uruchomienie i optymalizacja pracy systemu.

Katedra Kriogeniki i Inżynierii Lotniczej od wielu lat współpracuje z Europejskim Źródłem Spalacyjnym ESS ERIC. Obecnie realizujemy projekt, którego celem jest kompleksowa integracja systemu dystrybucji kriogenicznej z kriomodułami akceleratora wraz z optymalizacją układów regulacji.

Europejski Kurs Kriogeniczny 2023

W dniach od 28 sierpnia do 1 września odbył się Wrocławski ciąg wykładów w ramach Europejskiego Kursu Kriogenicznego. Europejski Kurs Kriogeniczny organizowany jest już od 2008 roku przez 3 ośrodki naukowo – dydaktyczne: Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Techniczny w Dreźnie oraz

Projekt Bezpieczna Plantacja Rzepaku

Politechnika Wrocławska jako lider konsorcjum, prowadzi projekt Bezpieczna Plantacja Rzepaku, którego celem jest zwiększenie jakości i efektywności produkcji rzepaku i miodu, oraz ochrona pszczół na plantacji. W ramach projektu, wykorzystuje się innowacyjną technologię monitorowania stanu plantacji opartą na sztucznej inteligencji,

Prof. Maciej Chorowski – sylwetka i doświadczenia zarządcze