Lista projektów międzynarodowych

Od 2003 roku pracownicy Katedry Kriogeniki i Inżynierii Lotniczej brali udział w realizacji wielu projektów międzynarodowych.

Lista projektów trwających
Tytuł projektu
Nr projektu/
kwalifikacja prac
Termin
realizacji
Zleceniodawca Wartość
umowy
Kierownik projektu
Work on the PIP-II  cryogenic distribution system „Termomechaniczna analiza i wstępny projekt systemu dystrybucji kriogenicznej PIP-II” Zlec.4005/0007/18
Przemysłowa
2018.10.01
2020.06.30
FERMI NATIONAL ACCELERATOR LABORATORY 451 440,00 zł
(120 000,00 USD)
Prof. M. Chorowski
„Współpraca w ramach Krajowego Konsorcjum FEMTOFIZYKA w budowie, uruchomieniu i działaniu Europejskiego Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami- Current Lead Boxes” – FAIR Zlec.4001/0050/16
Stosowana
2016.04
2020.09
FAIR-UJ Min. 871 915,00 zł Prof. M. Chorowski
J. Poliński
„Współpraca w ramach Krajowego Konsorcjum FEMTOFIZYKA w budowie, uruchomieniu i działaniu Europejskiego Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami” – BPL FAIR Zlec.4001/0128/13
Stosowana
2013.12
2021.09
FAIR-UJ Min. 12 866 381,00 zł
+indeksacja
Prof. M. Chorowski
J. Poliński
Lista projektów zakończonych
Tytuł projektu
Nr projektu/
kwalifikacja prac
Termin
realizacji
Zleceniodawca Wartość
umowy
Kierownik projektu
“Produkcja, transport i instalacja systemów kriogenicznych akceleratora liniowego oraz stanowiska Lund Test Stand 2 Europejskiego Źródła Spalacyjnego” ESS ERIC Zlec.51WR/0001/16
Stosowana
2016.12.07
2021.12.31
MNiSW 39 770 356,76 zł Prof. M. Chorowski
„Collaboration between CERN and WUST in the matter of the consolidation of the LHC Dipole Diodes during LS2”
(Współpraca pomiędzy CERN a PWr w sprawie konsolidacji Diod Dipolowych LHC podczas drugiej przerwy technicznej w pracy akceleratora (LS2))
Zlec.4005/0005/18
Przemysłowa
2018.09.01
2021.06.30
CERN 808 756,00 zł Prof. M. Chorowski
Collaboration between CERN and WUST for the Inspection of the Interconnections after the consolidation of the LHC Dipole Diodes during LS2”
(Współpraca pomiędzy CERN a PWr w sprawie Inspekcji połączeń między magnesami po konsolidacji Diod Dipolowych LHC podczas drugiej przerwy technicznej w pracy akceleratora (LS2))
Zlec.4005/0004/19
Przemysłowa
2019.05.01
2021.06.30
CERN 270 880,16 zł Prof. M. Chorowski
The design project of the FRESCA II cryostat („Projekt kriostatu dla stanowiska testowego FRESCA 2”) Zlec.4001/0040/18
Przemysłowa
2017.01.25
2019.06.30
CERN 397 088,00 zł
(91 000,00 EURO)
Prof. M. Chorowski
Development of plate heat exchangers for liquid inert gas vaporization, and the modelling of the two-phase flow in heat exchangers
(„Badania płytowych wymienników ciepła do regazyfikacji cieczy kriogenicznych i modelowanie dwu fazowych przepływów w wymiennikach”)
Akronim projektu: PHEVAP
Zlec.01PT/0004/16
Rozwojowa
2016.05.01
2019.04.30
NCBiR 361 602,00 zł
(90 000,00 EURO)
Dr hab. inż. Z. Malecha
“Study of thermal shielding and MLI systems for minimisation of cryostat static heat loads”
(Analiza ekranowania cieplnego i wielowarstwowej izolacji termicznej w celu minimalizacji statycznych dopływów ciepła do kriostatów)
ADDENDUM FCC-GOV-CC-0043 (EDMS 1561468, KE3043)
Zlec.4005/0007/16
Stosowana
2013
28.02.2019
CERN 353 360,00 zł
(80 000,00 EURO)
Prof. M. Chorowski
„Study of the impact of design pressure on heat inleaks”
„Badania wpływu ciśnienia projektowego na dopływy ciepła do linii kriogenicznych” FCC
ADDENDUM FCC-GOV-CC-0036 (EDMS 1504105, KE2778)
Zlec.4005/0003/15
Przemysłowa
2015.11.23
2016.12.31
CERN 255 834,00 zł
(60 000,00 EURO)
Prof. M. Chorowski
„Zaprojektowanie CDS dla Akceleratora Liniowego oraz Stanowiska 2 Lund Test” –ESS Zlec.4005/0002/15
Przemysłowa/Usługowa
2015.07
2017.12
ESS 715 179,00 zł
(170 000,00 EURO)
Prof. M. Chorowski
„Support in the scope of designing, testing and operation of helium cryogenic equipment”
„Wsparcie w zakresie projektowania, testów i eksploatacji helowych urządzeń kriogenicznych” – INOX
Agreement No. S /6/15
Zlec.4005/0001/15
Przemysłowa/Usługowa
2015.01
2016.12
INOX India Private Limited 531 567,00 zł
(120 000,00 EURO)
Prof. M. Chorowski
„Mechanical works for the consolidation of the LHC splices during the 1st Long Shutdown of the LHC”
„Prace mechaniczne przy konsolidacji połączeń akceleratora LHC w okresie pierwszej przerwy technicznej w pracy akceleratora” –KONSOLIDACJA
Collaboration Agreement No KE2019/TE
Zlec.630623/K0901
Przemysłowa
2013.01.10
2014.12.31
CERN 678 000,00 zł
(199 000,00 CHF)
Prof. M. Chorowski
“Prace badawcze w ramach europejskiego programu fuzji jądrowej Wspólnoty Euratom” – EURATOM
Nr kontraktu FU07-CT-2007-00061
Zlec.820060/I-2201
Badawcza
2013.10.01
2013.12.31
IFPiLM
i MNiSW
26 000,00 zł Prof. M. Chorowski
„Design of a pan-European Infrastructure for Large Apparatus studying Grand Unification, Neutrino Astrophysics and Long Baseline Neutrino Oscillations”
„Projekt pan-europejskiej dużej infrastruktury badawczej pozwalającej na badania teorii wielkiej unifikacji, astrofizyki”, akronim: LAGUNA-LBNO
Nr kontraktu: 284518
Zlec.870331/I-2201
Badawcza
2011.08.31z
2014.08.31
Komisja Europejska
i MNiSW
132 291,00 zł
(31 200,00 EURO)
Prof. M. Chorowski
„European Coordination for Accelerator Research and Development”
„Europejska współpraca na rzecz rozwoju i badań akceleratorów”; akronim: EuCARD
Nr kontraktu: 227579
Zlec.870164/I2201
Badawcza
2009.04.01
2013.07.31
Komisja Europejska
i MNiSW
2 061 103,00 zł
(489 120,00 EURO)
Prof. M. Chorowski
Analiza ryzyka kriogenicznego systemu reaktora termonuklearnego ITER Zlec.640143/I2201
Badawcza
2010.03.02
2011.06.30
ITER International Fusion Energy Organization 262 516,00 zł Prof. M. Chorowski
„Cryogenic system design support and review”
„Analiza oraz prace badawczo-rozwojowe kriogenicznego reaktora” ITER
Nr umowy: ITER/CT/08/516
Zlec.640044/I2201
Badawcza
2008.03.10
2014.12.31
ITER International Fusion Energy Organization 850 000,00 zł Prof. M. Chorowski
Eksperymentalne badania wpływu zimnego helu do podziemnego tunelu LHC Zlec.630722/K0901 2013.09.02
2015.07.31
CERN 68 620 zł Prof. M. Chorowski
„Cooperation on thermal studies for risk analysis and upgrades of the LHC cryogenic system”
(Współpraca w zakresie badań procesów cieplnych związanych z analizą ryzyka oraz modyfikacjami systemu kriogenicznego akceleratora LHC)
Nr umowy: K1619/TE/LHC
Zlec.630227/I2201
Przemysłowa
2009.03.31
2013.04.30
CERN 300 500,00 zł
(100 000,00 CHF)
Prof. M. Chorowski
„Simulation study of Helium release into the XFEL – tunel”
„Symulacja badania wycieku helu do tunelu akceleratora XFEL”, umowa: Cooperation Agreement between DESY and WUT
Zlec.630333/I2201
Badawcza
2009
2011.12.31
Deutsches Elektronen – Synchrotron DESY 212 000,00 zł
(50 000,00 EURO)
Prof. M. Chorowski
The European X-Ray Laser Project XFEL “Opracowanie kriostatowania nadprzewodzących wnęk rezonansowych dla rentgenowskiego lasera na swobodnych elektronach XFEL podczas niskoprądowych testów elektrycznych w helu nadciekłym”, nr decyzji MNiSW : 361/N-XFEL/2008/0 i 361/1/N-XFEL/08/2010/0 Zlec.390017/I2201
Badawcza
2009.01.02
2010.12.01
MNiSW 515 000,00 zł Prof. M. Chorowski
Testy ciśnieniowe kompensatora QRL 830023/I2000 2006.07.14
2006.12.31
CERN 45 339,00 zł Prof. M. Chorowski
Badanie własności cieplnych oraz uruchomienie systemu kriogenicznego akceleratora “Large Hadron Collider” LHC 630074/I2000 2006.01.01
2009.10.30
CERN 501 170,00 zł Prof. M. Chorowski
Bezpieczeństwo eksploatacji systemu kriogenicznego LHC 810076/I2000 2005.03.29
2006.08.31
CERN 147 626,00 zł Prof. M. Chorowski
Skoordynowane badania akceleratora w Europie. 6 PR.
Nr kontraktu RII3-CT-2003-506395. Akronim: CARE
Zlec.861364/I2000
Zlec.390048/I2000
2004.01.01
2008.12.31
Komisja Europejska
i MNiSW
422 884,00 zł Prof. M. Chorowski
Prace badawcze dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji akceleratora LHC Zlec.810052/I2000 2003.11.17
2005.01.15
CERN 88 550,00 zł Prof. M. Chorowski