Historia

Katedra Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej (K1) powstała w 2014 roku, w wyniku zmian organizacyjnych, przeprowadzonych na Politechnice Wrocławskiej.

Katedrę tworzą pracownicy:

  • Zakładu Automatyki i Kriogeniki
  • Zakładu Inżynierii Lotniczej
  • Zakładu Inżynierii i Aparatury

wchodzących w skład byłego Instytutu Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych (I-22).