Prof. Maciej Chorowski

 

Urodzony we Wrocławiu
2 maja 1958 roku
żonaty, trójka dzieci


Posiadane dyplomy i stopnie naukowe:

2009:
Profesor nauk technicznych
2000:
Habilitacja, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny
1990:
Doktorat, Politechnika Wrocławska, Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów
1982:
mgr inż. mechanik, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych:

2016 – 2019:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dyrektor
2019 – obecnie:
Kierownik Katedry Kriogeniki i Inżynierii Lotniczej, Politechnika Wrocławska
2012 – 31.12.2019:
Kierownik Katedry Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej, Wydział Mechaniczno – Energetyczny, Politechnika Wrocławska
2005 – 2012:
Dziekan Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechnika Wrocławska
1996 – 1998:
European Organization for Nuclear Research CERN, Genewa, Szwajcaria, pracownik naukowy
1990 – 1996:
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, adiunkt
1982 – 1990:
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów, pracownik naukowo badawczy
1983 – 1984:
Zakład Aparatury Kriogenicznej KRIOPAN, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, pracownik naukowy
Inne funkcje (wybrane):

 • Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP, sekcja Nauka i Innowacje, 2015 – obecnie
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Rada Nadzorcza, 2020 – obecnie
 • Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Rada Naukowa, 2019 – obecnie
 • FORUM OKRĘTOWE, Przewodniczący Zespołu Roboczego ds. Badań, Innowacji i Rozwoju, 2020 – obecnie
 • Wrocławski Park Technologiczny SA, Prezes Zarządu (2002 – 2012); inicjator budowy parku, bezpośredni nadzór na inwestycjami w infrastrukturę badawczą o wartości około 200 mln PLN
 • CERN, Genewa: członek Komitetu Finansowego (od 2002) oraz Łącznik Przemysłowy (Industrial Liaison Officer), członek panelu transferu technologii HEPTECH; inicjator transferu technologii detektorów gazowych GEM do przemysłu polskiego
 • Pełnomocnik Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do spraw infrastruktury badawczej w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN, 2007
 • Fusion for Energy (F4E-ITER), Barcelona, członek Executive Committee (2012 – 2015)
 • Fusion for Energy (F4E-ITER), Barcelona, członek Procurement, Contract Committee (2015 – 2018)
 • Przewodniczący Komisji A2 (Skraplanie gazów) Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa z siedzibą w Paryżu (2012 – obecnie)
 • Vice Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Inżynierii Kriogenicznej (International Cryogenic Engineering Committee Zurich), 2008 – obecnie
 • Energetyka sp. z o.o. – sekretarz Rady Nadzorczej 2008 – 2011
 • New Energy Transfer SA – członek Rady Nadzorczej 2015 – 2016
 • Członek Komitetu Naukowego MPWiK Wrocław (2014 – 2016)
 • OBRUM sp. z o.o – członek Rady Naukowej (2013 – 2015)
 • Instytut Automatyki Systemów Energetycznych IASE, Rada Naukowa (2011-2016)
 • Członek Sekcji Nauka i Innowacje Polskiego Komitetu Olimpijskiego, 2016 – 2017
 • Członek Interdyscyplinarnego Zespołu MNiSW do spraw Strategicznych Programów Badań Naukowych i Prac Rozwojowych 2007 – 2009

Krótkoterminowe staże naukowe (do 2 miesięcy): MMR Inc (Mountain View, USA), Stanford University (USA), National University of Singapore (Singapur), Leeds University (Wielka Brytania), Inter University Accelerator Center (New Delhi)

Praca naukowo – badawcza: główne zagadnienia oraz współpraca międzynarodowa:
Kriogenika – mikrochłodziarki gazowe, zastosowanie mieszanin gazów, analiza ryzyka systemów kriogenicznych, wymiana ciepła w helu nadciekłym, termodynamiczna optymalizacja systemów cieplnych, systemy kriogeniczne dużych urządzeń badawczych (LHC, XFEL, FAIR, ITER, ESS FERMILAB).
Inicjator i koordynator polskiego wkładu rzeczowego w dziedzinie kriogeniki do:

 • lasera na swobodnych elektronach XFEL w Hamburgu
 • kompleksu akceleratorów FAIR w Darmstadt
 • źródła neutronów ESS w Lund

o łącznej wartości około 25 mln euro. Politechnika Wrocławska prowadzi prace badawcze dot. w/w systemów kriogenicznych, projektuje te systemy i wdraża do produkcji.

Nadprzewodnictwo stosowane  – systemy kriostatowania i przejścia rezystywne magnesów nadprzewodnikowych, przejścia rezystywne magnesów nadprzewodnikowych, kriogeniczne systemy akceleratorów i reaktorów termojądrowych;
Współpraca z CERN (Szwajcaria), ITER IO (Francja) oraz SLAC (USA) w zakresie optymalizacji systemów kriostatowania magnesów i urządzeń nadprzewodnikowych.

Energetyka – ko- i trigeneracja, systemy energetyki rozproszonej, czyste technologie węglowe, energetyczne wykorzystanie skroplonych gazów – ciekłego gazu ziemnego (LNG) oraz ciekłego tlenu w spalaniu tlenowym, energetyka termojądrowa.
Współpraca z firmami i koncernami energetycznymi (m.in. EDF, PGE, Energetyka)
Kierownik projektu lub główny wykonawca w około 40 projektach badawczych finansowanych przez m.in. CERN, ITER, FZ Karlsruhe, DESY, INOX, FERMILAB, UE (Komisja Europejska), KBN, NCN, MNiSW, NCBiR, oraz przedsiębiorstwa ze środków własnych (m.in. EDF, REMONTOWA SA, KGHM) o łącznej wartości ok. 200 mln PLN (lata 2002 – 2019)

Dorobek wg DONA:
Autor i współautor 280 prac, w tym 84 artykułów, 176 cytowań (wg DONA), 1039 (wg Google Scholar),
12 promotorstw zakończonych, 5 w toku, w tym 1 doktorantki z CERN

Inne:
Recenzje doktoratów m.in. dla uniwersytetów w Singapurze (3), Indiach (4), recenzje artykułów w licznych czasopismach zagranicznych.