Projekt rozwojowy nr 0059/R/T00/2008/06

Tytuł projektu: „Autonomiczny, zintegrowany system rozpoznania wykorzystujący autonomiczne platformy latające klasy mikro

Kierownik projektu: dr inż. Andrzej Gronczewski

Termin realizacji projektu: 2008 – 2012 r.

Projekt realizowany był w ramach konsorcjum, w skład którego wchodziły następujące podmioty:

 • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych;
 • Politechnika Rzeszowska;
 • Politechnika Białostocka;
 • Bumar;
 • Politechnika Wrocławska;

Głównym celem projektu było opracowanie systemu rozpoznania powietrznego opartego na bezzałogowym statku powietrznym klasy mikro. Dodatkowym celem projektu było poszukiwanie alternatywnych,  do klasycznego wykorzystania sterów aerodynamicznych, sposobów sterowania samolotem bezzałogowym.

Zespół Politechniki Wrocławskiej miał do realizacji następujące zadania:

 • wykonanie projektów modeli mikrosamolotów przeznaczonych do badań w tunelu wodnym;
 • przeprowadzenie badań stacjonarnych i niestacjonarnych charakterystyk aerodynamicznych mikroBSL w tunelu wodnym;
 • identyfikacja pochodnych aerodynamicznych na podstawie badań w tunelu wodnym;
 • wybór najlepszych układów aerodynamicznych;
 • badanie efektywności układu sterowania mikrosamolotem za pomocą generowania wirów krawędziowych (sterowania warstwą przyścienną) w tunelu wodnym.

W ramach realizacji projektu wykonano następujące prace:

 • przeprowadzono analizę aktualnego stanu wiedzy na temat mikroBSL;
 • dokonano analizy konstrukcyjnej istniejących samolotów bezzałogowych w tym w szczególności mini i mikroBSL;
 • zrealizowano prace koncepcyjne w zakresie opracowania aerodynamicznego bezzałogowego statku powietrznego;
 • wykonano obliczenia aerodynamiczne;
 • przeprowadzono badania symulacyjne mikrosamolotów;
 • zaprojektowano i wykonano modele mikrosamolotów przeznaczone do badania
  w tunelu wodnym;
 • zaprojektowano i wykonano modele mikrosamolotów z generatorami wirów krawędziowych przeznaczone do badania w tunelu wodnym;
 • przeprowadzono badania modeli mikrosamolotów w tunelu wodnym;
 • przeprowadzono badania modeli mikrosamolotów wyposażonych w generatory wirów krawędziowych;
 • zarchiwizowano i opracowano wyniki badań w tunelu wodnym;
 • wyznaczono pochodne aerodynamiczne mikroBSL na podstawie badań w tunelu wodnym.

Zrealizowane prace koncepcyjne, analityczne, obliczeniowe, projektowe, a także badania symulacyjne oraz badania eksperymentalne w tunelu wodnym, jak również opracowanie wyników badań, zreferowane zostały w następujących opracowaniach:

 1. Ogólne wymagania stawiane mikrosamolotom;
 2. Projekt aerodynamiczny mikrosamolotu;
 3. Projekt modeli mikrosamolotów przeznaczonych do badań w tunelu hydrodynamicznym;
 4. Wykonanie projektów modeli mikrosamolotów przeznaczonych do badań
  w tunelu wodnym;
 5. Procedury wykorzystania tunelu wodnego do badań mikrosamolotów;
 6. Procedury i harmonogram badań modeli mikrosamolotów w tunelu wodnym;
 7. Przeprowadzenie badań stacjonarnych i niestacjonarnych charakterystyk aerodynamicznych mikroBSL w tunelu wodnym;
 8. Metodyka wyznaczania obciążeń dynamicznych mikrosamolotu w aspekcie pomiarów niestacjonarnych charakterystyk aerodynamicznych
  w tunelu wodnym;
 9. Modularne modelowanie ruchu mikrosamolotów w aspekcie badań i identyfikacji charakterystyk w tunelu wodnym;
 10. Metodyka wyznaczania pochodnych aerodynamicznych na podstawie wyników
  z badań modeli w tunelu wodnym
 11. Identyfikacja pochodnych aerodynamicznych na podstawie badań w tunelu wodnym;
 12. Metodyka oceny efektywności układu starowania mikrosamolotem opartego o generatory wirów krawędziowych;
 13. Koncepcja sterowania mikrosamolotem za pomocą generowania wirów krawędziowych;
 14. Projekt konstrukcyjny układów generowania wirów krawędziowych do sterowani mikrosamolotem;
 15. Badanie efektywności układu sterowania mikrosamolotem za pomocą generowania wirów krawędziowych (sterowania warstwą przyścienną) w tunelu wodnym.