LIDER X – Wysokoefektywna jednostka wentylacyjno – klimatyzacyjna

Celem niniejszego projektu jest opracowanie prototypu Wysokoefektywnej Jednostki Wentylacyjno- Klimatyzacyjnej dla umiarkowanego i wilgotnego klimatu, bazującej na autorskiej koncepcji wymienników z obiegiem Maisotsenki (M-obiegiem). Podstawową innowacją jednostki jest bardzo niska energochłonność, pozwalająca obniżyć zużycie energii od 50 do 90% w stosunku do tradycyjnych systemów klimatyzacyjnych (średnio 75-80% oszczędności w okresie całorocznym). Jest to możliwe dzięki dedykowanej, unikalnej technologii wymiennika z M-obiegiem, który jest pierwszą na świecie jednostką wyparną mogącą pracować efektywnie w umiarkowanym i wilgotnym klimacie. Wymiennik bazuje na oryginalnej koncepcji aranżacji przepływu powietrza oraz dystrybucji wody. Jednostka jest ponadto wyposażona w elementy wspomagające w czasie obciążeń szczytowych- wymiennik sorpcyjny oraz pompę ciepła zaaranżowanych w sposób maksymalizujący efektywność ich pracy. Pozwala to osiągnąć współczynnik efektywności EER (Energy Efficiency Ratio) na poziomie 15-45, podczas gdy tradycyjne systemy chłodnicze osiągają wartość EER=6,0.

W ramach projektu zostaną opracowane prototypy kluczowych elementów jednostki (wymienniki z M-obiegiem) a następnie zespolone wraz z elementami pomocniczymi w jedno urządzenie, będące właściwym prototypem jednostki. Opracowany prototyp stanie się bazą dla komercyjnego wdrożenia rozwiązania we współpracy z potencjalnym partnerem przemysłowym. Obecny Poziom Gotowości Technologicznej jednostki to 3, w projekcie planowane jest osiągnięcie poziomu gotowości technologicznej równego 6.

Wizualizacja jednostki współpracującej z centralą wentylacyjną

Jednostka w formie prototypu laboratoryjnego na stanowisku pomiarowym