PolFEL – polski laser na swobodnych elektronach

Głównym celem projektu jest kompleksowy projekt i budowa pierwszego w Polsce laboratorium badań z wykorzystaniem lasera na swobodnych elektronach.

Laboratorium PolFEL, które powstanie w ośrodku jądrowym NCBJ w Świerku, będą współtworzyć gospodarze oraz specjaliści z Politechniki Wrocławskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu w Białymstoku i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Polskich naukowców będą wspierać partnerzy NCBJ – m.in. laboratoria DESY, STFC Lab Daresbury, a także European XFEL GmbH i firmy RI Research Instruments GmbH i Kubara Lamina S A. Większość środków będzie pochodziła z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ustanowionego przez Unię Europejską. Jednostką wdrażającą Program pośredniczącą w procesie finansowania przedsięwzięcia jest Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) – Państwowy Instytut Badawczy.

Podjęcie prac nad budową lasera na swobodnych elektronach umożliwia nie tylko udostępnienie polskim naukowcom nowoczesnego urządzenia, które może być wykorzystywane w wielu dziedzinach nauki i techniki ale także pozwala na włączenie się w programy europejskie. Dzięki temu projektowi Polska podkreśla swoje znaczenie na mapie wielkich instalacji badawczych Europy. Warto zaznaczyć, że budowa POLFEL nie stanowi konkurencję dla projektu synchrotronu krakowskiego. Te dwa źródła emitują promieniowanie o zupełnie innych charakterystykach i stanowią urządzenia komplementarne.

Dzięki wysokiemu doświadczeniu oraz wiedzy na temat systemów skraplania i dystrybucji helu, do zadań naszej Katedry należy sprecyzowanie potrzeb termodynamicznych, a także projekt oraz budowa systemu dystrybucji kriogenu dla potrzeb POLFEL.