Ankieta Fundacji Rozwoju Politechniki Wrocławskiej

Fundacja Rozwoju Politechniki Wrocławskiej zaprasza wszystkich pracowników do wypełnienia krótkiej ankiety (5 pytań) dotyczącej rozwoju naszej uczelni. Badanie ma posłużyć opracowaniu planu działań fundacji na rzecz PWr w najbliższych latach.

Ankietę można znaleźć pod adresem bit.ly/ankieta_pwr.