IV Konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki

Trwa rejestracja uczestników czwartej Konferencji Programowej Narodowego Kongresu Nauki “Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowe”, która w dniach 26-27 stycznia odbędzie się w Katowicach.

Podczas konferencji omawiane będą m.in. kwestie przebiegu kariery młodej kadry naukowej w Polsce i Europie, systemu uprawnień do nadawania stopni naukowych, dydaktycznej ścieżki kariery akademickiej, interdyscyplinarności ścieżek kariery, konkursów i kryteriów awansu kadry akademickiej.

Formularz zgłoszeniowy i program można znaleźć na stronie: https://nkn.gov.pl/konferencja/konferencja-katowice-26-27-01-2017/.