Dr Malecha uzyskał stopień doktora habilitowanego

W środę 18 października 2017 roku dr inż. Ziemowit Malecha, pracownik Katedry K1, uzyskał tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Postępowanie habilitacyjne wszczęte zostało ze względu na szczególnie bogaty dorobek naukowy doktora oraz jego kompetencje w temacie niestandardowego modelowania numerycznego złożonych systemów transportu ciepła i masy. Postępowanie habilitacyjne trwało od grudnia 2016 roku. Autoreferat oraz uchwała rady Wydziału będą niebawem dostępne na stronie głównej Wydziału Mechaniczno-Energetycznego.