Rektor Politechniki Wrocławskiej Honorowym Profesorem Óbuda Univeristy

3 września na węgierskiej uczelni Óbuda Univeristy odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku akademickiego 2018/2019. Uroczystość ta od wielu lat połączona jest z ceremonią nadania zasłużonym naukowcom tytułu Honorowego Profesora Óbuda Univeristy. W tym roku w gronie nagrodzonych znalazł się prof. Cezary Madryas, Rektor Politechniki Wrocławskiej. Więcej informacji na stronie głównej Uczelni