Rozstrzygnięcie konkursu na Projekty Wewnętrzne w Katedrze Kriogeniki i Inżynierii Lotniczej Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej

W imieniu Kierownika Katery Kriogeniki i Inżynierii Lotniczej ogłaszamy wyniki konkursu na Wewnętrzne Projekty na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi naukowców w 2020 roku.

Lista projektów finansowanych w konkursie:

  • dr inż. Michał Stanclik, tytuł projektu: „Budowa stanowiska do wyznaczania przewodności cieplnej materiałów sypkich w temperaturach kriogenicznych”
  • dr inż. Zbigniew Rogala, tytuł projektu: „Badania wpływu stopnia dochładzającego na efektywność chłodziarki/skraplarki Joula-Thomsona działającej w oparciu o mieszaniny węglowodorów”
  • mgr inż. Korneliusz Sierpowski, dr inż. Artur Jędrusyna, tytuł projektu: „Wysłanie eksperymentalnej sondy badawczej na balonie stratosferycznym w celu badań możliwości aplikacji technologii TEG w warunkach stratosfery oraz walidacji modelu matematycznego opisującego działanie TEG w stratosferze”