Zapytanie ofertowe Lider X

W związku z realizacją projektu LIDER X, tytuł: „Wysokoefektywna jednostka wentylacyjno – klimatyzacyjna”. Projekt finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z umową nr LIDER/26/0137/L-10/18/NCBR/2019 z dnia 20.12.2019 r. Kierownik Projektu zaprasza do składania ofert na “Ekspertyza w sprawie uproszczonego stanowiska pomiarowego do badań rekuperatorów wraz z jego wykonaniem.”

Szczegóły w załączniku – Zapytanie ofertowe.