Europejski Kurs Kriogeniczny 2023

W dniach od 28 sierpnia do 1 września odbył się Wrocławski ciąg wykładów w ramach Europejskiego Kursu Kriogenicznego. Europejski Kurs Kriogeniczny organizowany jest już od 2008 roku przez 3 ośrodki naukowo – dydaktyczne: Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Techniczny w Dreźnie oraz Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii.
Więcej informacji o kursie kriogenicznym oraz harmonogram wykładów znajduje się na stronie internetowej.