Integracja funkcjonalna systemu kriogenicznego CDS z akceleratorem ESS. Uruchomienie i optymalizacja pracy systemu.

Katedra Kriogeniki i Inżynierii Lotniczej od wielu lat współpracuje z Europejskim Źródłem Spalacyjnym ESS ERIC. Obecnie realizujemy projekt, którego celem jest kompleksowa integracja systemu dystrybucji kriogenicznej z kriomodułami akceleratora wraz z optymalizacją układów regulacji.