Projekt Bezpieczna Plantacja Rzepaku

Politechnika Wrocławska jako lider konsorcjum, prowadzi projekt Bezpieczna Plantacja Rzepaku, którego celem jest zwiększenie jakości i efektywności produkcji rzepaku i miodu, oraz ochrona pszczół na plantacji. W ramach projektu, wykorzystuje się innowacyjną technologię monitorowania stanu plantacji opartą na sztucznej inteligencji, wnioskowaniu i selektywnej aplikacji środków ochrony roślin. Projekt dofinansowany przez Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa ma na celu ograniczenie zużycia środków owadobójczych, poprawę ekonomiki produkcji i jakości żywności oraz zapewnienie ochrony pszczół.
Zespół interdyscyplinarny, któremu przewodniczy nasz zespół opracowuje system identyfikujący i zwalczający szkodniki w selektywny sposób. Oprócz oszczędności środków i poprawy jakości produktów rolnych, projekt ma przyczynić się do ochrony pszczół, zmniejszenia skażenia środowiska i emisji dwutlenku węgla oraz zwiększenia efektywności ekonomicznej produkcji rolnej. Projekt wykorzystuje specjalnie przygotowane instalacje prototypowe do wdrożenia opracowanego systemu monitorowania. Oczekuje się, że ograniczenie stosowania środków owadobójczych przyniesie pozytywne rezultaty, takie jak poprawa jakości rzepaku, oleju rzepakowego i miodu oraz większe bezpieczeństwo pszczół na plantacji.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej projektu:
http://beesmart.pwr.edu.pl