Kategoria: slider

Integracja funkcjonalna systemu kriogenicznego CDS z akceleratorem ESS. Uruchomienie i optymalizacja pracy systemu.

Katedra Kriogeniki i Inżynierii Lotniczej od wielu lat współpracuje z Europejskim Źródłem Spalacyjnym ESS ERIC. Obecnie realizujemy projekt, którego celem jest kompleksowa integracja systemu dystrybucji kriogenicznej z kriomodułami akceleratora wraz z optymalizacją układów regulacji.

Prof. Maciej Chorowski – sylwetka i doświadczenia zarządcze

Budowa CDS dla eliptycznej sekcji akceleratora ESS

Katedra Kriogeniki i Inżynierii Lotniczej od wielu lat współpracuje z Europejskim Źródłem Spalacyjnym ESS ERIC. Obecnie realizujemy projekt, którego celem jest budowa systemu kriogenicznej dystrybucji helu dla eliptycznej sekcji akceleratora ESS w ESS ERIC. Więcej na stronie

PolFEL – polski laser na swobodnych elektronach

Nasza Katedra zaangażowana jest w projekt Laboratorium PolFEL, które powstanie w ośrodku jądrowym Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) w Świerku. Laboratorium będą współtworzyć gospodarze oraz specjaliści z Politechniki Wrocławskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu w Białymstoku i Uniwersytetu Jagiellońskiego.