Prof. Maciej Chorowski – sylwetka i doświadczenia zarządcze